Utställningar
2014 Swedish design goes Moscow, Winzavod, Moskva, 6 juni – 4 juli
2014 Völkerkundemuseum, Hamburg, 29 januari – 27 april
2013 Tranås, 30 oktober – 28 november
2013 Designersblock, London, 18 – 22 september
2013 Tibro, 28 maj – 23 augusti
2013 So Stockholm Gallery, Stockholm, 30 april – 5 maj
2013 Kulturhuset; Pop-up Store by Young art, Stockholm, april
2013 Kungliga biblioteket, Stockholm
2013 Svarta lådan, Stockholm, februari
2013 Form/Design Center, Malmö, 16 februari – 14 april
2013 Stockholm Furniture Fair/Stockholm Design week, Stockholm
2012 Stadsmuseum, Stockholm, september
2012 Formex, Stockholm
2012 Antalis, Stockholm
2012 Berghs School of Communication, Stockholm

Utmärkelser
2013 Svensk bokkonst 2012

2012 Ung Svensk Form 2012 med motiveringen:
”I de ständigt pågående debatterna om att riva eller bevara skapar ‘SLSSN – Ett försvinnande nu’ ett vackert stickspår som längs en spännande stig leder oss till nya tankar om bevarande. Genom en form av arkeologiska utgrävningar, subjektiva tolkningar och skildrandet av det liv Slussen huserar har projektet bevarat ett fint minne av slussen år
2012. Projektet lyfter en tanke om att inte bara jobba med hur nya platser bör se ut, utan även hur befintliga platser kan dokumenteras för eftervärlden.” Juryn bestod av: Olof Kolte (Industridesign), Thomas Bernstrand (Möbeldesign), Sara Szyber (Inredningsarkitektur/
Möbeldesign), Jani Myrman Kristoffersen (Arkitektur), Lotta Kühlhorn (Grafisk Formgivning), Bea Szenfeld (Mode), Margot Barolo (Konsthantverk).

2012 Järnkoppen designpris, Berghs School of Communication, med motiveringen: ”One of my aims with Graphic design at Berghs is that it has to communicate – it can’t just be something nice… even better if the design can be a part of the debate. On this subject – is there really more to say? Is there really more to write? This project has a strong personal touch to this emotionally strong and local issue. It is more of a timecapsule than it is an opinion by many – a document with great importance for the future…” / Pål Pettersson, ämnesansvarig Grafisk design Berghs SoC

Föreläsningar/diskussioner
2012 Föreningen Bevara Slussen
2012 Rotary Södermalm